اين روستا يكي از روستاهاي مطرح ايران مي باشد. از نظر پاكي رتبه سوم كشوري را داراست . داري مناطقي زيبا است كه در ادامه به بحث آنها مي پردازيم.تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۷ | 14:34 | نویسنده : اشکان اداک |