عكس كلي از روستاي ژيوار

اين روستا يكي از روستاهاي مطرح ايران مي باشد. از نظر پاكي رتبه سوم كشوري را داراست . داري مناطقي زيبا است كه در ادامه به بحث آنها مي پردازيم.

[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1387 ] [ 14:34 ] [ اشکان اداک ]
[ ]